+48 576 978 355 biuro@connectandinvest.pl
  1. FLIPPING MIESZKAŃ

 

Flipping mieszkań polega na kupowaniu nieruchomości, najczęściej po cenie niższej niż rynkowa, a następnie odsprzedawanie ich z zyskiem lub nabywaniu zaniedbanych nieruchomości, aby później przeprowadzić niezbędne prace remontowane w celu odsprzedania ich z zyskiem.

 

Np. Projekt: „ul. Snycerska” (zakup zaniedbanej nieruchomości w Krakowie)

KOSZTY: 351.600,00 PLN

  • Zakup: 255.000,00 PLN
  • PCC: 5.100,00 PLN
  • Notariusz: 1500,00 PLN
  • Remont: 90.000,00 PLN

SPRZEDAŻ = 385.000,00 PLN

  • M1: 190.000,00 PLN
  • M2: 195.000,00 PLN
  • +M3 (wartość = 270.000,00 PLN)

ZYSK: 33.400,00 PLN + dodatkowo wygospodarowane mieszkanie o wartości 270.000,00 PLN

 

  1. INWESTYCJE DEWELOPERSKIE

Inwestycjami deweloperskimi nazywamy przedsięwzięcia, które finalnie prowadzą ukończenia budowy nieruchomości. Inwestycje takie polegają na gromadzeniu kapitału oraz zakupie nieruchomości gruntowej, aby następnie mógł tam powstać budynek lub inny obiekt. Po ukończonym projekcie inwestor oraz deweloper dzielą się zyskami.

 

  1. „RENTIER”

Produkt „RENTIER” polega na gromadzeniu kapitału a następnie jego inwestycji w cele długookresowe, jak choćby zakup i późniejszy najem lokali użytkowych. Pieniądze raz zainwestowane procentują w postaci otrzymywanej dywidendy dla inwestorów.